ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на придбання продукції інтернет магазину

«MEBLITA.COM.UA»

 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, ФОП Торгашин А. Е.  (далі -ФОП), в особі інтернет-магазину   www.meblita.com.ua (далі – ПРОДАВЕЦЬ), публікує даний публічний договір, що є договором-офертою (далі Договір) на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) і має відповідну юридичну силу при продажі Товарів або послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця meblita.com.ua

     Факт здійснення ПОКУПЦЕМ замовлення Товару або послуг, в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту), згідно ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та інформації викладеній на сайті, а також є згодою ПОКУПЦЯ, що користується послугами або купує Товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі.

     Приймаючи даний Договір, ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що:

 • інформація, що надається ПОКУПЦЕМпід час оформлення замовлення Товарів або послуг є правильною та актуальною;
 • надана ПОКУПЦЕМконтактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у роботі, акційні пропозиції чи іншу інформацію пов’язаною з діяльністю ПРОДАВЦЯ.

На підставі вищезазначеного Покупцю рекомендовано уважно ознайомтесь з даним Договором.

В Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

«Оферта» - публічна пропозиція ПРОДАВЦЯ, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Товар»- перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця   www.meblita.com.ua але не обмежується тільки сайтом.

«Продавець» - компанія, що реалізує Товар/послуги, представлені в інтернет-магазині на сайті www.meblita.com.ua але не обмежується тільки сайтом.

«Покупець» - фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття ПОКУПЦЕМ умов Договору.

«Замовлення» - окремі позиції із асортиментного переліку Товару, вказані ПОКУПЦЕМ при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця   www.meblita.com.ua або замовлені будь-яким іншим способом.

Кур’єрська доставка» - безпосередня передача Товару від працівника служби доставки, або від працівникаПРОДАВЦЯ, або від іншої уповноваженої ПРОДАВЦЕМ особи ПОКУПЦЮ в місці, вказаному ПОКУПЦЕМ як адреса доставки, на платній або безкоштовній умовах.

«Інтернет-магазин» - веб-сторінка ПРОДАВЦЯ meblita.com.ua

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.         ПРОДАВЕЦЬ здійснює продаж ПОКУПЦЮ Товару за чинними на момент здійснення замовлення цінами, а ПОКУПЕЦЬ має право здійснити оплату і, у випадку здійснення оплати, зобов’язаний прийняти Товар у відповідності з умовами даного Договору.

2.2.          Даний договір є офіційним документом ПРОДАВЦЯ і є невід’ємною частиною Оферти. Чинна версія Договору розміщена на офіційному сайті ПРОДАВЦЯ meblita.com.ua

 1. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1.     Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного Кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2.         Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату ПОКУПЦЕМ, як самостійно, так і в інший запропонований ПРОДАВЦЕМ спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ надалі виступає як особа, що вступила з ФОП у договірні відносини. При цьому ПОКУПЕЦЬ самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і ПРОДАВЕЦЬ не зобов’язаний додатково чи у інший спосіб інформувати ПОКУПЦЯ про наявність договору окрім як його публікації на сайті meblita.com.ua

3.3.         На письмову вимогу ПОКУПЦЯ, ФОП оформляє договір з підписами сторін.

3.4.         ПОКУПЕЦЬ самостійно та за власним бажанням може оформити замовлення на сайті meblita.com.ua, та/або оформити замовлення зв’язавшись по телефону, письмово, за допомогою електронної пошти або у будь-який інший спосіб з ПРОДАВЦЕМ, що означає що ПОКУПЕЦЬ ознайомився з даним договором та погоджується з ним.

3.5.         Оферта вступає в силу з моменту її розміщення ПРОДАВЦЕМ на сайті   www.meblita.com.ua .

 1. ЦІНА ТОВАРУ

4.1.         Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня.) з урахуванням ПДВ за одиницю Товару/послуги відповідно до існуючого прейскуранту.

4.2.         ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціну Товару/послуг до моменту оформлення замовлення без попередження ПОКУПЦЯ.

4.3.         Остаточною є ціна вказана: в розділі Інтернет-Магазин на сайті meblita.com.ua, при безготівковому розрахунку банківською картою у відповідному розділі на сайті   www.meblita.com.ua або ціна вказана у відповідному розділі на сайті   www.meblita.com.ua на момент отримання ПОКУПЦЕМ номеру рахунку при сплаті за допомогою платіжних терміналів Ibox або платіжних терміналів Приватбанк; або ціна вказана у виставленому рахунку. При цьому рахунок, який отримує ПОКУПЕЦЬ, або рахунок номер якого був наданий ПОКУПЦЮ на сайті   www.meblita.com.ua є дійсним протягом 2х (двох) робочих днів з моменту його виставлення/отримання номеру рахунку на сайті.

4.4.         Ціни вказані на сайті   www.meblita.com.ua можуть носити ознайомчий характер.

 1. ОПЛАТА ТОВАРУ/ПОСЛУГ

5.1.         Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином здійснюється у національній валюті України у відповідності з цінами та тарифами, встановленими на момент купівлі товарів або отримання послуг.

5.2.         Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином, здійснюється у відповідності до розділу "Доставка та оплата" опублікованому на meblita.com.ua, де обов’язковим пунктом є передплата 30% або 100%. Оплата зараховується тільки при умові дотримання порядку опублікованому на сайті.

5.3.         У випадку не оплати або не повної оплати, або несвоєчасної оплати інтернет-магазин залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій. При цьому ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний докласти належних зусиль для того щоб поінформувати ПОКУПЦЯ про настання такої/таких подій та поінформувати про можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконанняПРОДАВЦЕМ.

5.4.         Товари та послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання повної оплати ПРОДАВЦЕМ, що означає сплату 100% вартості замовленого товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення. До моменту отримання оплати, згідно положень цього пункту, ПРОДАВЕЦЬ не несе ніяких обов’язків перед ПОКУПЦЕМщодо товарів та послуг замовлених ПОКУПЦЕМ.

5.5.         Обов'язок ПОКУПЦЯ зі сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ.

5.6.         Перед здійсненням поставки Товару ПОКУПЦЮ, співробітники інтернет магазину та/або кур’єр, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням ПРОДАВЦЯ, має право вимагати від ПОКУПЦЯ надати документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

 1. ПОСТАВКА ТОВАРУ

6.1.         Поставка замовленого Товару здійснюється здійснюється згідно умов вказаних на сайті інтернет-магазину  www.meblita.com.ua в  розділах "Доставка та оплата"

6.2.         Самовивіз Товару не передбачений.

6.3.         Терміни і час доставки або відправки товару оговорюються особисто для кожної партії товару окремо при оформленні замовлення.

6.4.         При доставці товару і відсутності ПОКУПЦЯ в обумовленому місці та часі, що було досягнуто при замовленні, або перенос ПОКУПЦЕМ дати доставки за 2 дня до отримання ТОВАРУ, нараховується платна повторна доставка згідно тарифів.

 1. ПРОДАЖ ТОВАРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1.         Усі послуги та Товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам сайт meblita.com.ua) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких можуть стати неможливість виконання Замовлення, покупки Товару або несвоєчасне виконання замовлення. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть привести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

7.2.         ПРОДАВЕЦЬ не несе і ні за яких обставин не може нести матеріальну відповідальність, на суму більшу ніж сума грошових коштів, отриманих від ПОКУПЦЯ в якості оплати за Товар/послуги.

7.3.         ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право відмовити у наданні послуг або продажу товару ПОКУПЦЮ на власний розсуд.

7.4.         Грошові кошти, оплачені ПОКУПЦЕМ, не повертаються у наступних випадках:

 • відмова клієнта від отримання послуги або Товару до здійснення поставки та після оплати;
 • якщо ПОКУПЕЦЬбажає повернути Товар який є належної якості та/або якщо товар є розпакованим(порушена упаковка).
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

8.1.         ПРОДАВЕЦЬ не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання Товарів і послуг придбаних в інтернет-магазині  www.meblita.com.ua та/або за його допомогою, та/або у будь-який інший спосіб.

8.2.         ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за вміст та використання проданих Товарів за умови прийняття Товару ПОКУПЦЕМ.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1.         ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується:

 • Поставити ПОКУПЦЮТовар згідно оформленого належним чином та оплаченого згідно умов цього Договору Замовлення.
 • Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯі не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
 • Надати ПОКУПЦЮможливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті ПРОДАВЦЯ   www.meblita.com.ua Обсяг консультацій може обмежуватись, але не виключно, конкретними питаннями, пов’язаними із характеристиками Товару та/або виконанням Замовлення.

9.2.         ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.3.         ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його Акцепту.

9.4.         ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне використання Товарів ПОКУПЦЕМ.

9.5.         ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.

9.6.         ПОКУПЕЦЬ зобов’язується:

 • Належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати і доставки на сайті ПРОДАВЦЯ meblita.com.ua
 • Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до ПОКУПЦЯ з моменту передачі Товару перевізнику, у випадку доставки кур’єром ПРОДАВЦЯ – в момент передачі ПОКУПЦЮ.

9.7.         Корпусні меблі замовляються та виготовляються індивідуально для ПОКУПЦЯ у відповідності з каталогами
відповідних фабрик і вибраними ПОКУПЦЕМ характеристиками (колір, розмір, модифікація і т.д.)
Меблі (кухні, комп’ютерні столи, комоди, шафи і т.д.)виготовлені під замовлення  згідно каталогів фабрик не входять до переліку товарів належної якості які підлягають обміну та поверненню.

Це означає, що, якщо ПОКУПЕЦЬ замовив меблі, які виготовляються на замовлення згідно каталогів і вони не підійшли з якихось причин, то відповідно до ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів», повернути ПРОДАВЦЮ ці меблі неможливо.

 1. ТАРА І УПАКОВКА

10.1.    Товар відпускається ПРОДАВЦЕМ ПУКУПЦЮ в тарі (упаковці)

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1.      Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором.

До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.і.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

 1. АВТОРСЬКІ ПРАВА

11.1.       Вся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті інтернет-магазину є власністю ПРОДАВЦЯ та/або його постачальників і виробників Товару.

 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

13.1.      ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі товару, які він отримує або купує.

13.2.      ПОКУПЕЦЬ-фізична особа надає наступну особисту заяву: «Я, ПОКУПЕЦЬ, даю свою згоду на обробку моїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання ПОКУПЦЕМ Товарів та/або послуг, що надаються ПРОДАВЦЕМ.

13.3.      ПРОДАВЕЦЬ має право на власний розсуд вимагати від ПОКУПЦЯ документального підтвердження автентичності наданої інформації.

13.4.      Надання неточної інформації або не надання такої інформації за вимогою ПРОДАВЦЯ може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну ПОКУПЦЕМ у випадку призупинення/невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання пункту 13.1.

13.5.      ПРОДАВЕЦЬ збирає і опрацьовує персональні дані ПОКУПЦІВ (а саме: прізвище, ім’я, по-батькові ПОКУПЦЯ; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) в цілях: - виконання умов даного Договору; - доставки ПОКУПЦЮ замовленого ним Товару.

13.6.    Доступ до персональних даних ПОКУПЦЯ мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

13.7.      ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

 1. ГАРАНТІЯ ТА РЕКЛАМАЦІЯ

14.1.       На всі товари ПРОДАВЦЯ розповсюджуються гарантійні зобов’язання, згідно законодавства України. Гарантійні зобов'язання розпочинаються з моменту поставки Товару Покупцю.

14.2.        У випадку виявлення заводського браку ПОКУПЕЦЬ повинен надати ПРОДАВЦЮ підтвердження виявленого заводського браку згідно розділу «ГАРАНТІЯ», розміщеному на сайті інтернет-магазину   www.meblita.com.ua ПРОДАВЕЦЬ має право вимагати оглянути спеціалістами ПРОДАВЦЯ товар, у якому було виявлено такий заводський брак для підтвердження необхідності заміни деталі.

14.3.      Рекламації по дефектам виробів приймаються:

 • Заповнена заявка-рекламація;
 • Номер і колір деталі і виробу;
 • Фото деталі;
 • Фото етикетки з пачки.

14.4.       Після розгляду заявки рекламації ПРОДАВЕЦЬ сповіщує ПОКУПЦЯ про результат. Це може бути:

 • Виготовлення безкоштовно;
 • Виготовлення за оплату;
 • Необхідність привезти деталь для переробки.

14.5.        Рекламація за рахунок замовника:

 • На биті або подряпані скло/дзеркала;
 • Деталі биті або з механічними подряпинами;
 • Деталі, пошкоджені вологою;
 • Деталі, які були зібрані, або встановлені особисто ПОКУПЦЕМ.

14.6.        Загальні допустимі відхилення:

 • Малопомітні риски на фасадах ПВХ МДФ.
 • Мікрополоси (на фасадах ПВХ металік)
 • Темні і світлі смуги, плями (на фасадах ПВХ металік). На фасадах ПВХ металік можуть проявлятися мікрополоси, схожі на розводи, мікроподряпини або на дефект потрісканій лакованій поверхні, темні або світлі смуги, плями, схожі на світліші або темніші області, що змінюють яскравість, що виникають або зникають під певним кутом зору. Вони дефектом не є, а класифікуються як неминучі індивідуальні особливості металізованих плівок. Це обумовлено специфікою технології виробництва цих плівок, наприклад, нерівномірністю поширення спецефектів і т.д. Ці відхилення відстежити не можливо, так як вони з'являються випадково в більшій чи меншій мірі. Тому переробки за якістю зовнішнього вигляду, що стосуються вище перерахованих відхилень, проводитися не будуть.

14.7.      ПРОДАВЕЦЬ гарантує достовірність інформації розміщеної на сайті   www.meblita.com.ua в обсягах не більших за такі ж гарантії надані власниками такої інформації та/або наданої виробником Товару, якщо інформація стосується Товару, колір та форма ТОВАРУ може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітору.

 1. ІНШІ УМОВИ

15.1.      Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

15.2.      Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції ПОКУПЦЕМ.

15.3.      ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення ПРОДАВЦЕМ змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

15.4.     ПОКУПЕЦЬ погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між ПОКУПЦЕМ та ПРОДАВЦЕМ, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

15.5.      У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

 1. КОНТАКТИ

16.1.     З усіх питань, що виникають з приводу даного договору, будь-ласка звертайтесь до Продавця:

Тел.: (067) 937 33 74

e-mail: meblita.kiev@gmail.com

16.2.      Банківські та податкові реквізити:

 

 

ФОП Торгашин Арсен Едуардович

 

 

 

 Р/р 26003052688340

 

 

 

 В ПАТ КБ «Приват банк»

 

 

 

 МФО 320649

 

 

 

 ЄДРПОУ 3402704712

 

 

 

 

Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець

 

Зміст

 1. Загальні поняття та сфера застосування
 2. Перелік баз персональних даних
 3. Мета обробки персональних даних
 4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних
 5. Місцезнаходження бази персональних даних
 6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам
 7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних
 8. Права суб’єкта персональних даних
 9. Порядок роботи з запитами суб'єкта персональних даних
 10. Державна реєстрація бази персональних даних

 

1. Загальні поняття та сфера застосування

1.1. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

 

2. Перелік баз персональних даних

2.1. Продавець є власником таких баз персональних даних:

 • база персональних даних контрагентів.

 

3. Мета обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їхньої обробки.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у таких формах:

 • документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;
 • електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних;
 • відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.3. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.5. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 

5. Місцезнаходження бази персональних даних

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою продавця.

 

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
 • прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази персональних даних;
 • перелік персональних даних, що запитуються;
 • мета та/або правові підстави для запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

6.7. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.8. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відстрочення;
 • строк, протягом якого буде задоволено запит.

6.9. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.10. У повідомленні про відмову зазначаються:

 • прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відмови.

6.11. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до суду.

 

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

 • знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;
 • розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;
 • забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;
 • розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;
 • повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;
 • забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

 • отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних, пов’язані із обробкою персональних даних;
 • робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;
 • брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
 • вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;
 • одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;
 • підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

 

8. Права суб’єкта персональних даних

8.1. Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

9.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
 • перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

10. Державна реєстрація бази персональних даних

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».